Dymunaf gael fy nghynnwys ar Restr Weithredol

Eich enw  (DD/MM/YYYY)  Click Here to Pick up the date
Manylion Cysylltu
 
Manylion Eich Gradd


  

Defnyddio eich gwybodaeth

Caiff yr wybodaeth a roddwch ei defnyddio at y dibenion a nodir yn Hysbysiad Prosesu Teg i Fyfyrwyr a Chyn-fyfyrwyr y Brifysgol. Mae hwn yn eich hysbysu sut y caiff eich data personol ei brosesu a’r dibenion y casglwyd y data atynt. Mae hefyd yn esbonio sut y gallwch ymeithrio o rai agweddau o’r prosesu, lle bo’n briodol. Gellir cyrchu hwn drwy’r adran dolenni perthnasol ar frig ochr dde’r dudalen