Gellir defnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am wybodaeth naill ai dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.


Yr wyf yn gwneud yr ymholiad hwn o dan

Eich Ymholiad

Manylion Cyswllt
Os gall y Brifysgol ddarparu'r wybodaeth rydych chi'n gofyn amdani, nodwch yma sut yr hoffech i'r wybodaeth gael ei hanfon atoch: